Tag: Regionaz.Tv Səhiyyə Nazirinin bu əmri Azərbaycan Səhiyyəsini məhhvə sürükləyir.