Tag: İcazəsiz tikililərin enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulmasına dair qadağa yeni qanuna daxil edilir